جمعه 26 مهر 1398
قیمت: 180,000 ريال

نوع جلد: شومیز

نفرین تیتان

پرسی جکسون و فرمانروایان المپ 3

ریک ریوردن
پریا آریا

درباره این کتاب بیشتر بدانیم

نظر اجمالی
نظر دبیر مجموعه
نظر رسانه
مشخصات ظاهری
: اول
: 1394
:
:
:
آشنایی با نویسنده
آشنایی با مترجم
فهرست مطالب کتاب